Cassel-Wervik

100x50.02copy

CASSEL – WERVIK

Via Romana, of Cassel-Wervik is een sportief gebeuren met een cultuurhistorisch karakter. Op de Peutingerkaart staat Cassel, in Frans-Vlaanderen, vermeld als Castellum Menapiorum en Wervik als Virovino. De afstand tussen beide stadjes bedraagt een goeie 50km, dit was ongeveer de afstand van een geforceerde Romeinse dagmars. Sportieve wandelaars herbeleven deze tocht. Met de bus worden ze om 6uur ’s ochtends vanuit Wervik naar Cassel gebracht. Om 7 uur vertrekken ze daar richting Wervik. Voor sommigen duurt de tocht 6 uur, voor anderen bijna 12 uur. Deze tocht wordt 2-jaarlijks georganiseerd in samenwerking met VTB-Cultuur en heeft plaats de eerste zaterdag van oktober in het jaar dat er geen GRW is. De Wervikse Wandelsportvereniging WSV Wervik is onze tweede partner en staat in voor het uitstippelen van het parkoers.

 

Volgende editie: 1ste zaterdag oktober 2018

VIA ROMANA: tochtbeschrijving

Een dagmars langsheen een van de mooiste landschappen van het oude graafschap Vlaanderen.  Startend in het Noord-Franse Cassel, gelegen op de hoogste heuvel van het Vlaamse heuvelland, trekken we door het sterk golvende grensgebied zoveel mogelijk het oorspronkelijke tracé van de Romeinse heirbaan volgend om in het zacht golvende Leiedal, in een der oudst gekende woonplaatsen, Wervik, te eindigen.

Om het de wandelaar aangenamer te maken wordt, waar het traject ingenomen blijkt te zijn door een drukke weg en indien mogelijk, een alternatieve, parallelle weg genomen.  De deelnemers van de vorige edities waren unaniem lovend over het parkoers.

 

CASSEL – WERVIK: een unieke tocht

In de wereld van de wandelsport zijn er niet veel wandelingen die starten en eindigen op een andere plaats.  Neem daarbij nog de historische achtergrond en het grensoverschrijdend karakter en je kan hier gerust over een unieke organisatie spreken waar we dan ook heel trots op zijn.

DEELNAME: inschrijvingsprijs en voorwaarden (editie 2016).

Daar de afstand tussen vertrek en aankomst  ongeveer 55km bedraagt, hebben we geopteerd om de deelnemers per bus vanuit Wervik (aankomstplaats) naar Cassel (vertrekplaats) te brengen.  Dit gebeurt op zaterdag 1 oktober om 06.00 u. vanuit Buurthuis de Kier, Gosserieslaan 4 in  Wervik. Vanaf 05.30 u. kunt u zich aanmelden voor een koffie. Personen die zelf voor vervoer willen zorgen kunnen dit ook doen, mits ze het bij de inschrijving vermelden.

Deelnameprijs bedraagt € 20.  Daarin zijn voorzien: verzekering, herinnering, busreis naar Cassel, animatie, drankjes en versnaperingen onderweg.  Om praktische redenen, moeten de inschrijvingen bij ons binnen zijn tegen 15-09-2016 en betaald op rekening BE35 0882 5431 8837 van vtbKultuur Wervik met vermelding van naam, e-mailadres en aantal deelnemers.  Extra informatie kan aangevraagd worden bij Patrick Biesbrouck, Molenstraat 4, 8940  Wervik tel. 056/31.11.18 of per e-mail: info@viroviacum.be Bij inschrijving krijgen de deelnemers de praktische informatie per e-mail of (indien uitdrukkelijk gewenst) per post opgestuurd.

BEPERKING AANTAL DEELNEMERS