Enkele enthousiaste Wervikanen die hun stad, via haar sterk historisch verleden, en dat van de IJzertijd en Romeinse tijd in het bijzonder, wilden promoten. Algauw bleek dat die doelstelling moest bijgesteld worden. De Romeinse en IJzertijd meer toegankelijker maken voor het grote publiek werd een missie en vooral het visualiseren van die belangrijke historische periode. Eén van de instrumenten om dit te realiseren was het Gallo-Romeins Weekend (GRW). Daarnaast werden tentoonstellingen gemaakt, workshop en lezingen georganiseerd en archeologische campagnes in eigen stad opgevolgd. Omdat het GRW steeds groeide en meer aandacht en energie opeiste werd in 2017 een dochter vzw opgericht, met een eigen bestuur, de vzw Galloromeinsweekend. Vanaf 2019 is deze vzw de organisator van het GRW en wordt de corebusiness van VR het organiseren van lezingen, workshops, dagtrips en studiereizen, opvolgen van archeologische campagnes, …. .